© Parajett AB
© Parajett AB

För en bra kunddialog – helt enkelt!

Vi är full service provider inom fysiska och digitala kommunikationslösningar.

Vi är en väletablerad verksamhet med en unik och modern produktionsmiljö. Vår produktportfölj innehåller naturligtvis också e-tjänster som e-fakturor, e-arkiv, e-post, SMS, digitala brevlådor. Vi tar därmed ansvaret för kundens hela kommunikation.

Våra duktiga medarbetare, med hög kompetens och lång erfarenhet, ger våra kunder unika möjligheter att utveckla sina affärer genom smart, välriktad och effektiv kommunikation.

Vårt huvudkontor finns i Landskrona. Vi har också försäljningskontor i Stockholm och Oslo. Produktion sker i Landskrona och Oslo.

Mejla oss på så hör vi av oss och berättar mer!

Parajett ISO 9001 - 14001 - 27001
Information i tryggt förvar – Parajett AB

Information i tryggt förvar

Den snabba digitala utvecklingen ställer allt högre krav på att vi håller jämna steg med säkerheten. Du ska som kund alltid kunna känna dig helt trygg med hur vi hanterar din information.

Parajett arbetar aktivt med informationssäkerheten såväl inom den egna verksamheten som i kontakterna med kunder, leverantörer och omvärlden i övrigt.

Parajett är certifierade enligt ISO 27001.

Information i tryggt förvar – Parajett AB
Information i tryggt förvar – Parajett AB
Den allmänna pensionen – Parajett AB

Parajett levererar avancerade trycklösningar inom områden som kräver allra högsta integritet och noggrannhet.

Information i tryggt förvar – Parajett AB
Utdrag ur Parajetts policy för informationssäkerhet

Parajetts verksamhet och trovärdighet får inte äventyras på grund av brister i informationshanteringen. Avbrott i informationsförsörjningen kan vara kritisk för verksamheten och felaktig information kan äventyra säkerheten. Det är därför mycket viktigt att informationshanteringen skyddas från avsiktliga och oavsiktliga störningar. Lagar och föreskrifter ska självklart följas.

Syfte

Arbetet med informationssäkerhet måste vara medvetet och strukturerat med tydliga mål och riktlinjer.

Mål

Målsatt kvalitet skall uppnås genom:

 • Tillgänglighet – att informationen finns till hands när den behövs.
 • Sekretess – att informationen bara är åtkomlig för den som har rätt att ta del av den.
 • Riktighet – att informationen är och förblir korrekt, begriplig och fullständig.
 • En säker produktionsprocess med ett kontinuerligt uppföljningsprogram.

Den allmänna pensionen – Parajett AB

Parajett levererar avancerade trycklösningar inom områden som kräver allra högsta integritet och noggrannhet.

Miljö – Parajett AB
Miljö – Parajett AB

Miljön i fokus

Som en av de ledande svenska aktörerna inom den grafiska branschen betonar Parajett vikten av att aktivt förebygga och minimera miljöpåverkan.

Vi arbetar kontinuerligt för att våra produkter och processer ska påverka miljön så lite som möjligt. Vi använder oss i så hög grad som möjligt av Svanenmärkt papper och är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2005.

Miljö – Parajett AB

Parajetts miljöpolicy

 • Parajett ska i hela sin verksamhet och produktframställning arbeta aktivt för att minimera och förebygga negativ påverkan på miljön.
 • Parajett ser det som betydelsefullt att aktivt arbeta för att i all verksamhet förebygga och minimera miljöpåverkan så långt som det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.
 • Genom öppenhet mot kunder, myndigheter och andra intressenter, vill vi visa detta och skapa förtroende för vår vilja att nå bästa möjliga lösningar.
 • Genom kontinuerlig information vill vi säkerställa att alla anställda på bästa sätt deltar i vårt miljöengagemang.

Miljö – Parajett AB
Klimatdiplom 2019 – Parajett AB
Kvalite – Parajett AB

Vårt kvalitetsarbete

Parajett bedriver ett kontinuerligt arbete för att kvalitetssäkra verksamheten. Vårt första certifikat enligt ISO 9001 fick vi 2003.

Förutom revisioner och systematiskt arbete kopplat till ISO-certifieringarna har vi tagit fram en egen kvalitetspolicy. Den innebär bland annat att vi ska ha säkra orderrutiner och produktionsprocesser med fortlöpande uppföljningsprogram och att de produkter vi tar in från våra leverantörer ska uppfylla våra kvalitetskrav.

Kvalite – Parajett AB
Kvalite – Parajett AB
ISO 9001 – Parajett AB
Kvalite – Parajett AB
Parajetts kvalitetspolicy

Vi på Parajett eftersträvar nöjda kunder genom att alltid:

 • tillse att Parajett genomsyras av ett kostnadseffektivt agerande i alla led som är till gagn för kunder och övriga intressenter.
 • ligga i framkant vad gäller utveckling av produkter och tjänster för att kunna erbjuda våra kunder de bästa lösningarna.
 • med goda och öppna relationer säkerställa uppfyllanden av både kunders och intressenters förväntan.
 • samarbeta med leverantörer och partners för att kunna ge kunden en helhetslösning.
 • kontinuerligt upprätta och anpassa säkra och styrda processer.
 • agera snabbt och kraftfullt där vi inte uppfyllt ställda krav på levererad produkt samt begränsa eventuell skada.

ISO 9001 – Parajett AB
© Parajett AB
© Parajett AB

Det började som en dans…

Året var 1906 och Sydsvenska Biljettryckeriet gjorde sin debut i tryckbranschen med så kallade dansbanebiljetter. En sinnrik liten papperslapp som blev en braksuccé och första steget på en lång och framgångsrik resa.

Parajett har sedan dess fortsatt att tidigt anamma ny teknik och ge marknaden nya lösningar. Blanketter i olika varianter och former var dominerande produkter under en lång tid i början av 1900-talet. Samtidigt öppnade metoden som användes vid biljettillverkningen dörrar till andra användningsområden. Som datamailern, en färdigkuverterad blankett. Den producerades för första gången av Parajett och blev även den en storsäljare.

© Parajett AB

På 1930-talet döptes företaget om till Parajett, från latinets para, ”mångfaldigande”, och biljettändelsen ”-jett”. På 1980-talet gjorde fyrfärgstrycket entré och de kreativa lösningarna började flöda med allt hårdare inriktning mot reklam. Även riktade budskap och applikationer, skraptryck och annat blev populärt. Tack vare en teknikvänlig inställning fick Parajett än en gång ett tydligt försprång framför andra i branschen.

På 1990-talet, då mobiltelefonerna slog igenom på stort, satsade Parajett på Print-On-Demand; ett snabbt och enkelt sätt för kunden att beställa manualer och böcker i mindre upplagor.

Under 2000-talet investerade vi i 4-färgsprintrar vilket är det som vår maskinpark till mestadels består av idag. Detta innebär att vi under många år varit marknadsledande på att producera kundanpassade utskick till mottagaren.

Utvecklingen går framåt … De senaste åren har vi byggt upp en högteknologisk kuverteringsavdelning med stor kapacitet och hög säkerhet och vi har investerat i moderna utvecklingsverktyg och digitala 4-färgsmaskiner för både rulle och ark.

Idag kan vi på ett effektivt sätt hjälpa våra kunder att skapa och distribuera personaliserade budskap och utskick i den kanal som mottagaren önskar.

110 år med Parajett har blivit till det du ser i dag.
Vi räknar kallt med att hålla på i 110 år till.
Tord Ohlsson 1974 – © Parajett AB

Tord Ohlsson 1974 som nybliven ägare av Parajett AB.

© Parajett AB

Parajetts fastigheter på Engelbrekstgatan mellan 1937 och 1959.

Parajett Logotype


+46 418-545 00

Kundsupport

+46 418-545 77

Parajett Norge andvordgrafisk.no

© Parajett AB

Parajett Logotype


+46 418-545 00

Kundsupport

+46 418-545 77

Parajett Norge
andvordgrafisk.no

© Parajett AB