Parajett – Integritetspolicy

Användarvillkor, Integritetspolicy och GDPR

Parajett har upprättat dessa riktlinjer i syfte att förbättra din upplevelse när du besöker parajett.se samt vilka regelverk Parajetts hemsida följer. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. All behandling av personuppgifter hos Parajett, inom ramen för GDPR, gäller från maj 2018.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Behandlingen av personuppgifter av Parajetts kunder

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Parajett. Vi har ett omfattat systematiskt skydd för att hålla dem från att komma i obehörigas händer. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen, datainspektionen och den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Hantering av köp befintliga kunder

När du beställer en vara eller tjänst på Parajett via någon av våra distributionskanaler, kommer dina personuppgifter först att registreras i vår kunddatabas och användas för administration och skapande av ett konto till dig. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser och uppföljning samt för marknadsföringsändamål inom Parajett. Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna effektuera din beställning, fakturera, hantera klagomål och reklamationer.

Uppgifter om företag

För myndigheter, kommuner och näringsidkare registreras, utöver organisationsnumret, kontaktpersoner hos företag med adress, telefonnummer, e-postadress och befattning.

Tredjepartkanaler

När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, telefonnummer, e-postadress.
Parajett kan också komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Information om cookies

Denna webbplats använder cookies för att samla besöksstatistik. Vill du inte acceptera cookies, kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Ingen information överförs till någon tredje part.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, ska alla som besöker webbsidor informeras om vad cookies används till och samtycka till användandet av dessa.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller textinformation. Den kan inte ställa till med någon skada. En webbplats kan bara läsa en cookie den själv skapat.

Söka jobb hos oss/rekryteringar

Vi tar mer än gärna emot spontanansökningar eller intresseanmälningar för att jobba hos oss även utanför ordinarie rekryteringsprocesser.
Vi sparar inkomna intresseanmälningar eller spontansökningar i 12 månader, sedan gallras de bort, om man inte gett sitt samtycke till att uppgifterna sparas längre. Om man önskar att ens spontanansökan eller intresseanmälan plockas bort tidigare anmäler man det till . I ordinarie rekryteringsprocesser sparar vi relevanta ansökningar i 24 månader efter avslutad rekrytering, och då endast i förhållande till Diskrimineringslag (2008:567). I övrigt raderas personuppgifterna när processen är avslutad om inte särskilt samtycke givits för ev framtida rekryteringsprocesser.
Vi begär endast in relevanta personuppgifter inför varje rekryteringsbehov. Behövs fler uppgifter ber vi om komplettering under rekryteringsprocessens gång. Uppgifterna sparas i rekryteringsverktyget med inloggning via vår hemsida. Endast behörig personal hos Parajett AB har tillgång till personuppgifter kopplade till rekrytering eller spontanansökningar/intresseanmälningar.

Parajett Logotype
Kontakta Parajett

Har ni frågor gällande denna policy eller om hur vi använder webbplatsen.
Vänligen kontakta oss via e-post eller post:

E-post:

Parajett AB
Att: GDPR-ansvarig
Box 63
SE-261 22 Landskrona

© Parajett AB