© 2017 Parajett AB Kontakta oss
Stacks Image 885
Stacks Image 9777
Stacks Image 992
Stacks Image 9785

Trygga rutiner för sjukvård

Parajett kan med stolthet konstatera att vi är stora inom en bransch där noggrannhet och avancerad teknik kan betyda skillnad på liv och död. På riktigt. Vi är sedan länge tongivande inom utvecklingen av trycksaker för sjukvården och har ingående förståelse för de extrema krav på integritet och säkerhet som området kräver.

Avancerat tryck i remisser

En remiss är i dagens moderna sjukvård ett nyckeldokument för kontakterna mellan olika instanser inom vården. Mycket information ska rymmas på en begränsad yta och remissen är en trycktekniskt avancerad produkt som måste fungera till hundra procent i många steg, från remitterande läkare till provtagning, analys och återrapportering. Streckkoder, dekaler, beställare och patient-ID ska matchas med beställda analyser, nummerserier och medföljande prover.

Parajett trycker remisser med både fyrfärg och print på fram- och baksida, på papper eller applicerade etiketter, och med alla typer av streckkodsformat.

Om du behöver proppfärger för säker märkning och sortering på labb tar vi fram detta, liksom remisser med lidextentioner så att rören kommer till rätt analysinstrument i högteknologiska laboratorier.

Etiketter

Kontakta oss om du behöver etiketter på både ark och rulle, otryckta för egen laserutskrift eller printade med streckkoder och med material och häftämnen enligt önskemål.
Kontakta oss på
Stacks Image 918

Sjukvård

En remiss är också trycktekniskt en mycket avancerad produkt – det mest avancerade ett modernt grafiskt företag kan syssla med idag.