© 2017 Parajett AB Kontakta oss
Stacks Image 682
Stacks Image 487

Miljön i fokus

Vi arbetar kontinuerligt för att våra produkter och processer ska påverka miljön så lite som möjligt. Vi använder oss i så hög grad som möjligt av Svanenmärkt papper och är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2005.
Parajetts miljöpolicy
Parajett skall i hela sin verksamhet och produktframställning arbeta aktivt för att minimera och förebygga negativ påverkan på miljön.
Parajett AB, som en av de ledande svenska aktörerna inom grafiska branschen, ser det som betydelsefullt att aktivt arbeta för att i all verksamhet förebygga och minimera miljöpåverkan så långt som det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.
Genom öppenhet mot kunder, myndigheter och andra intressenter, vill vi visa detta och skapa förtroende för vår vilja att nå bästa möjliga lösningar.
Genom kontinuerlig information vill vi säkerställa att alla anställda på bästa sätt deltar i vårt miljöengagemang.

Miljön i fokus

Vi arbetar kontinuerligt för att våra produkter och processer ska påverka miljön så lite som möjligt. Vi använder oss i så hög grad som möjligt av Svanenmärkt papper och är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2005.
Parajett skall i hela sin verksamhet och produktframställning arbeta aktivt för att minimera och förebygga negativ påverkan på miljön.
Parajett AB, som en av de ledande svenska aktörerna inom grafiska branschen, ser det som betydelsefullt att aktivt arbeta för att i all verksamhet förebygga och minimera miljöpåverkan så långt som det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.
Genom öppenhet mot kunder, myndigheter och andra intressenter, vill vi visa detta och skapa förtroende för vår vilja att nå bästa möjliga lösningar.
Genom kontinuerlig information vill vi säkerställa att alla anställda på bästa sätt deltar i vårt miljöengagemang.

Vårt kvalitetsarbete

Parajett bedriver ett kontinuerligt arbete för att kvalitetssäkra verksamheten. Vårt första certifikat enligt ISO 9001 fick vi 2003.
Parajetts kvalitetspolicy
Vi på Parajett eftersträvar nöjda kunder genom att alltid:
tillse att Parajett genomsyras av ett kostnadseffektivt agerande i alla led som är till gagn för kunder och övriga intressenter.
ligga i framkant av utvecklingen av produkter och tjänster för att kunna erbjuda våra kunder de bästa lösningarna.
med goda och öppna relationer säkerställa uppfyllanden av både kunders och intressenters förväntan.
samarbeta med leverantörer och partners för att kunna ge kunden en helhetslösning.
kontinuerligt upprätta och anpassa säkra och styrda processer.
agera snabbt och kraftfullt där vi inte uppfyllt ställda krav på levererad produkt samt begränsa eventuell skada.

Vårt kvalitetsarbete

Parajett bedriver ett kontinuerligt arbete för att kvalitetssäkra verksamheten. Vårt första certifikat enligt ISO 9001 fick vi 2003.
Vi på Parajett eftersträvar nöjda kunder genom att alltid:
tillse att Parajett genomsyras av ett kostnadseffektivt agerande i alla led som är till gagn för kunder och övriga intressenter.
ligga i framkant av utvecklingen av produkter och tjänster för att kunna erbjuda våra kunder de bästa lösningarna.
med goda och öppna relationer säkerställa uppfyllanden av både kunders och intressenters förväntan.
samarbeta med leverantörer och partners för att kunna ge kunden en helhetslösning.
kontinuerligt upprätta och anpassa säkra och styrda processer.
agera snabbt och kraftfullt där vi inte uppfyllt ställda krav på levererad produkt samt begränsa eventuell skada.
Stacks Image 635